TOSONLOGO

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 100. YILINDA

TARIM VE ORMANCILIK TARİHİ SEMPOZYUMU

 Çevresel sorunların artan olumsuz etkileri, insan-doğa ilişkisinin seyrine yönelik yeni tanımlamalar ve bakış açıları getirmektedir. Günden güne artan sıcaklıklar, tahıl sorunu ve orman yangınları gibi sorunlar çevre bilinci konusunda insanlığın bakış açısını ve yaklaşım biçimini yenilemektedir.

Çevreye ve doğaya yaklaşımda yaşanan bu dönüşüm, tarih disiplinine de yansımıştır. Son zamanlarda gündemde olan çevresel tarihin, siyasi tarihin gölgesi nedeniyle Türkiye’de yeterince tartışıldığı söylenemez.

Çevre, iklim, afet, orman, doğa gibi kavramlardan hareketle belirleyici çalışmalar yapan araştırmacılar olmakla beraber kurumsallaşmış bir çevresel tarih bilincinin eksikliği aşikârdır. Bu bilincin oluşmasına katkı sunmak üzere Türk Tarih Kurumu ve Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu” düzenlenecektir.

Eskiçağlardan başlayarak günümüze kadar uzanan süreç içerisinde yaşanan tarımsal dönüşüm, ormancılık, tarım ve ormancılık politikaları, kırsal yapının dönüşümü, ağaçlandırma tarihi, ormancılık politikaları, ekolojik denge ve kuraklık gibi temalar üzerinden hareket edilerek çevre tarihine katkı sunulmaya çalışılacaktır.